ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Наручилац: Друштвено јавно услужно предузеће БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА Бела Црква
Година плана: 2023.
Верзија плана: 1
Датум усвајања: 8. 2. 2023.
Рб. Врста предмета Предмет јавне набавке Процењена вредност Врста поступка Оквирно време покретања ЦПВ НСТЈ (извршења / испоруке)
1 Услуге Канцеларијски материјал 2,000,000.00 Отворени поступак 1. квартал 30192000 - Канцеларијски материјал РС122 - Јужнобанатска област
2 Услуге Контрола исправности воде за пиће 3,200,000.00 Отворени поступак 1. квартал 71900000 - Лабораторијске услуге РС122 - Јужнобанатска област
3 Добра Водоводни материјал 4,500,000.00 Отворени поступак 1. квартал 65100000 - Дистрибуција воде и повезане услуге РС122 - Јужнобанатска област
4 Добра Гориво 21,000,000.00 Отворени поступак 1. квартал 09000000 - Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије РС122 - Јужнобанатска област
5 Добра Резервни делови 7,700,000.00 Отворени поступак 1. квартал 34913000 - Разни резервни делови РС122 - Јужнобанатска област
6 Услуге Услуге осигурања 3,000,000.00 Отворени поступак 1. квартал 66510000 - Услуге осигурања РС122 - Јужнобанатска област
7 Добра ХТЗ опрема 1,000,000.000 Отворени поступак 1. квартал 18100000 - Радна одећа, специјална радна одећа и пратећа опрема РС122 - Јужнобанатска област
8 Добра Електрична енергија 36,000,000.00 Отворени поступак 2. квартал 09310000 - Електрична енергија РС122 - Јужнобанатска област
9 Услуге Обављање послова спасилачке службе 3,250,000.00 Отворени поступак 2. квартал 79713000 - Чуварске службе РС122 - Јужнобанатска област