Ради обезбеђивања континуираног и квалитетног водоснабдевања обављамо послове везане за организовање, контролу рада и одржавања објеката Црпне станице, бунара на изворишту у Стражи, на резервоарима-Урван, извора"Сига",МВ"Kалуђерово",дистрибутивне мреже. Врши набавку хлора за дезинфекцију воде и реагенсе за мерење резидуалног хлора у води и води евиденцију и документацију о истима. Са овлашћеним установама врши редовна испитивања и анализе прописане законом о хигијенској исправности воде за пиће. Сарађује са инспекцијским службама, Заводима, Институтима, Секретаријатима, хидрогеолошким предузећима, здравственим установама и установама за заштиту здравља радника који раде у процесу производње и дистрибуције воде.