• Почетак
  • Вести
  • Вода у белоцркванској водоводној мрежи исправна за пиће

На основу испитивања воде за пиће из дистрибутивних мрежа ДЈУП „Белоцркванска језера“, извршених током 2023. године од стране Завода за јавно здравље у Панчеву, вода у белоцркванском водоводу усаглашена је са параметрима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, односно, здравствено је безбедна и може се користити за пиће.

За претходних 11 месеци текуће године, укупно је извршено 238 анализа воде.

  • Почетак
  • Вести
  • Вода у белоцркванској водоводној мрежи исправна за пиће