Дана 26.05.2024. године О.И "Жарко Зрењанин УЧА" из Беле Цркве са својим члановима а у сарадњи са ДЈУП "Белоцркванска језера", управљачем заштићеног подручја ПИО "Караш - Нера" реализовали су пројекат "Чисто из љубави" који покрива фондација "Лидл", и том приликом сакупљено је смеће са заштићеног подручја, на просторној целини Мали песак у близини видиковца са панорамском љуљашком. Сама акција базирана је на сакупљању ПЕТ амбалаже, лименки и сл. али и осталог смећа које људи немарношћу остављају уз пут. Сам пројекат је имао за циљ да се утиче на свест људи у очувању животне средине и смањи загађење  природе и околине.