Дана 08.04.2022 године, после више од 40 година постављен је ултра звучни мерач протока отпадних вода на главном колектору градске канализације.

Инвестицију вредну 312.000.00 из својих средстава издвојила су ДЈУП“ БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА“, чиме је начињен велики корак ка добијању прецизних информацијама о упуштању отпадних вода у реципијент реку Неру а која припада сливу реке Дунав.

Постављањем ултра звучног мерача протока отпадних вода наше предузеће је испунило још једну законску обавезу и на тај начин показала оперативност, озбиљност приступању и решавању задатих обавеза од стране државе.

Извођач радова и добављач ове специфичне опреме је АГРОПАРТНЕР доо Нови Сад.